Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 m.b."

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na: "Dostawę barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 mb". Termin wykonania zamówienia do 30 dni. Ofertę cenową prosimy składać na e-mail: zdplwowek@rcs.pl. Termin składania ofert upływa w dniu...

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ZPEW w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI BIOLOGICZNEJ W ZPEW W LWÓWKU ŚLĄSKIM nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. Lupa szt. 3 2018-05-30 Lwówek Śląski 2....

Wykonanie instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Powiat Lwówecki: Wykonanie instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 546664-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Inny sposób: W formie pisemnej Adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony,...

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie do 30.000 euro na "Dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej". Oferty należy składać na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski...

wykonanie przeglądu budynku przez specjalistę ornitologa i chiropterologa

Lwówek Śląski, dnia 13 kwietnia 2018 roku Powiat Lwówecki Ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: wykonanie przeglądu budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wlk., Rakowice Wlk. 48 przez...

Przewóz osób oraz rowerów na 2 imprezy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz osób na dwie imprezy: „Rajd rowerowy po terenie Czech” i rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości” i przewóz rowerów na rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości”. Nazwa artykułu ...

Remont mostu JNI 01015899 w ciągu drogi powiatowej nr 2499D w km 5+227 w m.Rakowice Małe

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o wartości do 30.000 euro na "Remont mostu JNI 01015899 w ciągu drogi powiatowej nr 2499D w km 5+227 w m.Rakowice Małe". Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz. 8:45. Oferty należy składać...