Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części 1 i 2 - II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części: Cześć 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000-3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118. Część...

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w m. Strzyżowiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłsza przetarg nieograniczony na przebudowę obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Strzyżowiec. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP), w terminie do dnia 2...

Wykonanie i dostawę profesjonalnych koszulek rowerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i dostawę profesjonalnych koszulek rowerowych , wg zamieszczonej szczegółowej specyfikacji zamówienia. Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Miejsce dostawy Koszulka rowerowa Szt. 20 2018-09-20 Lwówek...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 20+100-20+730

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 20+100 - 20+730 (0,63 km). Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej nr 4 - I piętro pok. nr 2 (sekretariat...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części 1 i 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części: Część 1 - Przebudowa układu drogowego dróg 2501D i 2518D, ETAP I droga powiatowa nr 2501D Brunów – Chmielno w km 0+000 – 2+600 dł. 2,6 km wraz z remontem...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb - III

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb - III przetarg Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik, na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 623/2 o pow. 0.1880 ha obręb Płóczki Górne stanowiąca własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Płóczkach Górnych, gmina Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 623/2, AM-3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części: Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Część 5 - LWÓWEK ŚLĄSKI Oferty...