Zgłoszenia budowy

                                    Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;

3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

   

Lp.

Imię i nazwisko

(nazwa inwestora)

Adres i opis

projektowanego obiektu

Data doręczenia

zgłoszenia

Data wniesienia

sprzeciwu

informacja

o braku sprzeciwku

1. Joanna Tomaszunas - Błaszczyk i Piotr Błaszczyk

działka Nr 56/4, obręb nr 1 miasta Wleń

budynek parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 146,75m2, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 28 stopni


03.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
2. Kinga Kowaluk-Ficek

działka nr 537/4  w obrębie Pławna gmina Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter i poddasze) z dachem dwuspadowym symetrycznym o  kątach  pochylenia  połaci  45 stopni  wraz  z  bezodpływowym zbiornikiem na  nieczystości ciekłe,  studnią  głębinową o głębokości do 30 m i zjazdem indy- widualnym na drogę gminną (działkę nr 536/2)


08.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
3. Ilona i Paweł Witkowscy

działka nr 519/1  w obrębie Rębiszów gmina Mirsk

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem czterospadowym  o  kątach pochylenia  połaci  30 stopni


28.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
4.

Piotr Ciechanowski

działka nr 703/2  w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  40 stopni


31.07.2015r - zgłoszenie wycofane
5. Robert Karnicki

działka nr 35/2  w obrębie nr 1 Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  30 stopni


03.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
6. Karolina Rojecka

działka nr 868/5 w obrębie nr 2 miasta Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


26.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
7. Daniel Wengorek

działka nr 294/2 w obrębie Sobota gm. Lwówek Ślaski wraz ze zjazdem indywidualnym na działce nr 296/4

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy o kątach pochylenia połaci 35 stopni.


 29.09.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
8. Ryszard Dzik

działka nr 393/1 w obrębie Kamień gm. Mirsk wraz ze zjazdem i przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 280 (drodze gminnej)

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 30.11.2015r. - po uzupełnieniu projektu budowlanego oraz upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
9. Edyta Mrozik

działka nr 589/2 w obrębie Zbylutów gm. Lwówek Śląski

przebudowa poddasza budynku mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne.


 13.11.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
10. Bożena i Krzysztof Denisienko

działka nr 129/19 w obrębie Nr 3 Gryfów Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, częściowo podpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 14.12.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
11. Henryk Szylar

działka nr 88/2 w obrębie Skorzynica gmina Lwówek Śląski

nadbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego, wolnostostojącego, podpiwnicyonego, ilość kondygnacji nadziemnych : 3.


15.01.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
12. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


03.03.2016r. - decyzja o sprzeciwie
13. Katarzyna i Piotr Klebanowicz

działka nr 49/16 w obrębie Mojesz, gm. Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny jednokondygnacyjny (poddasze nie użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


12.04.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
14. Wojciech Matyasz

działka nr 331/1 w obrębie Przecznica, gm. Mirsk

przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalno-gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej na lokal użytkowy


31.05.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
15. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


 24.06.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
16. Magdalena Rozum

działka nr 234/6 w miejscowości Wojciechów

jednorodzinny budynek mieszkalny z wiatą garażową, dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 45 stopni. 14.09.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
17. Wojciech Bołoz

działka nr 328/ obręb 0012 Mroczkowice, jednostka ewidencyjna 021204_5 Mirsk

 

przebudowa części jednorodzinnego budynku mieszkalnego

 

27.01.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
18.

TAURON Dystrybucja S.A.

budowa i wymiana sieci nN w m. Maciejowiec i Pokrzywnik w ramach zadania: "Modernizacja linii 20kV L-102, budowa sieci AXCES/ASXSn w m. Wojciechów/Maciejowiec/Pokrzywnik" na działkach: 38/4, 39, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48/5, 48/7, 50, 51/1, 52, 53/1,53/2, 54, 55, 56/1, 58/4, 81/1, 82, 83, 85/9, 86/3, 87/5, 88, 89/4, 92/7, 92/13, 92/14, 93/2, 93/4, 94/4, 94/5, 95/2, 96, 97, 98, 100, 104/1, 106, 108/1, 109, 117, 119, 120/2, 120/3, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 158,159, 160/1, 160/2, 161,164, 166, 167, 168, 170, 184, 1 85/2, 187, 188/6, 203, 209/4, 213, 214, 221, .225, 226, 227/1, 227/2, 232/1, 233, 235, 245, 252, 254, 255/1, 256, 257, 268, 281, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/5, 293/8, 300, 302, 324/170, 326/170, 328/170 w obrębie 0004 Maciejowiec

oraz na działkach: 3/1, 4/12, 4/15, 4/16, 6/10, 6/12, 6/14, 6/16, 7, 8/2, 8/5, 8/6, 9, 10/2, 11, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 15, 16/2, 32/3, 32/4, 33, 35/1, 36, 37, 38, 48, 49, 50/2, 51/5, 54, 55, 56, 57/3, 57/4, 57/6, 58, 60/1, 68, 153, 156/1, 156/2, 163, 164,169,171,174,175,176,177,178 w obrębie 0009 Pokrzywnik

27.03.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
19.

Bogumiła Nobel

rozbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o komin przyległy do ściany zewnętrznej ww. budynku na działce nr 112/4 w obrębie 0002, jednostce ewidencyjnej 021205_4 miasto Wleń

12.10.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
20.

Gmina Wleń

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice gmina Wleń
działki nr : 170, 195, 196,221, obręb 0007 Nielestno  jednostka ewidencyjna 021205_5 gmina Wleń

 

działki nr : 63/2, 99/1, 105/4, 105/5, 106/1, 111, 112/1, 113/5, 119/1, 120, 121, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 124/8,126/1,127,128/4,129/1,131/2,132,148,149,152,155/2,157/10,160,161,162/1,163/1,163/2,163/6,163/3, 163/7,165/1,166/2,167/1,168/1,189,209,212/4,219/3,221,224,225/1,225/2,226/2,232/1,235,236,237,251/1,251/4, 251/5,251/6,251/7,252,253,254,256,263/1,267,271,283,287,297 

 

obręb 0008 Pilchowice jednostka ewidencyjna 021205_5 gmina Wleń

 

27.10.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
21. Orange Polska S.A.

Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Lwówek Śląski na działkach nr: 108, 125, AM-9, obręb nr 1 Lwówek Śląski

27.10.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
 22. Orange Polska S.A. Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Dworek na działkach nr: 10, 55/1, 56, AM-1, obręb Dworek gm. Lwówek Śląski  27.10.2017r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
 23.  Orange Polska S.A.

Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Górnej, Zwycięzców, Sikorskiego, Jana Pawła II, Partyzantów na działkach nr:

72/8, 73/1, 74/29, 74/31, 74/36, AM-4, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

117/3, 118/1, 118/5, 110/6, AM-5, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

295/17, 328, 329, 383,416, AM-8, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

563, 481/19, 481/17, 565, 510, AM-9, obręb nr 1 Lwówek Śląski

 27.10.2017r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
24. Orange Polska S.A. 

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie m. Włodzice Wielkie na działkach nr: 91/1, 91/2, 97/1, 184/3, 184/4, 184/5, 258, 260/8, 267, 95, 132, 150, 152, 155, 220, 226, 234, 260/4, 145, 71/1, obręb Włodzice Wielkie gm. Lwówek Śląski

26.01.2018r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
25.  Orange Polska S.A. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie m. Włodzice Małe i Włodzice Wielkie na działkach nr: 229/3, 240, 230, 228, obręb Włodzice Małe i na działkach nr: 169, 276, 216/1, 71/1, obręb Włodzice Wielkie gm. Lwówek Śląski  26.01.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
26.  Orange Polska S.A. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w rejonie m. Żerkowice i Chmielno na działkach nr: 631, 632/2, 626/22, 873, 996, 997, obręb Chmielno i na działce nr 70, ob. Żerkowice gm. Lwówek Śląski  26.01.2018r.    
27. Orange Polska S.A. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Dworek, dz. nr 10, 55/1, 56, obręb Dworek gm. Lwówek Śląski 20.02.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
28. DSS Operator S.A. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej HDPE40 od istn. studni Orange Polska S.A. przy ul. Bohaterów znad Nysy 1 do istn. studni DSS Operator S.A. w Mirsku, dz. nr 323, ob. nr 2 Mirsk 01.03.2018r.    
29. Grzegorz Król   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z drogi powiatowej nr 2526D (dz. nr 24 dr) na działkę z drogą wewnętrzną nr 81/6, ob. 0003, AM-3, gmina Gryfów Śląski 22.02.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
30. Gmina Mirsk  Rozbudowa sieci kanalizacji technologicznej dla terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku, dz. nr: 485/22, 485/23, 485/24, 485/25, 518, ob. 0001 Mirsk 12.03.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
31. TAURON Dystrybucja S.A. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do nowych odbiorców zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia WP/043967/2017/O01R02, WP/043968/2017/O01R02, WP/043969/2017/O01R02, WP/043970/2017/O01R02 na dz. nr: 525/2, 528/9, 524/2, 531, 548, 550/3, 511, 542, 688, 697, 694, 693, 692, 691, 690/1, 689, 687/1, 687/2, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, ob. 0028 Zbylutów gm. Lwówek Śląski 09.03.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
32. Wojciech Soboń budowa sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych do budynku jednorodzinnego na działce nr: 379/7, 206/3, 289, 292, 291/8, 291/6 w obrębie nr 4 miasta Lwówek Śląski 11.04.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
33. Szczepan Rzeźwicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną i wjazdem na działce nr: 4/3, 46 dr w obrębie 0002 Brunów gmina Lwówek Śląski 02.05.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
34. Gmina Mirsk    Budowa sieci wodociągowej z rury PEHD DN 110 dla terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku na działkach nr: 482, 518 w obrębie 0001 miasto Mirsk 14.05.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
35. Łukasz Kwaśny, Patrycja Kwaśna, Marcin Sieradzki, Tomasz Cholewiński, Maciej Zawartowski                                                                                   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 364/16, 364/17, 364/25, 85/2 dr, 120/4 w obrębie 0003 Proszówka gmina Gryfów Śląski  17.05.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
36. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Oświęcimskiej i częściowo przy ul. 10 Dywizji w Lwówku Śląskim na działkach nr: 1, 27/2, 220, 275/1 w obrębie 0001 Lwówek Śląski i na działce nr 156/1 w obrębie 0002 Lwówek Śląski miasto Lwówek Śląski 25.05.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
37. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

"Budowa złączy i linii kablowych niskiego napięcia wraz z demontażem linii napowietrznych w Lwówku Śląskim" w ramach zadania "Lwówek Śląski - przebudowa linii napowietrznych nn na kablowe związana z rewitalizacją murów obronnych we Lwówku Śląskim"

projektowane obiekty:

działki nr: 176/3, 176/6, 176/1, 178, 157, 177, 176/5, 183, 222, 182, 562, 180, 179, 156/1 w obrębie 0001 miasto Lwówek Śląski 

demontaż:

działki nr: 176/3, 176/6, 176/5, 175, 157, 177, 172/1, 156/1, 182, 181/6, 180 w obrębie 0001 miasto Lwówek Śląski

05.07.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
38. Marta Paluszek-Brzozowska i Filip Brzozowski

Przebudowa dachu jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 179/1 w obrębie 0003 Klecza gmina Wleń

03.07.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
39. Gmina Gryfów Śląski

Kanalizacja sanitarna na działkach nr: 454/2, 454/3, 292/1, 292/2, 450, 474/8 w obrębie 0002 Gryfów Śląski

11.07.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
40. Maciej Domin Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach nr: 206/14, 206/11, 209 w obrębie 0012 Mroczkowice gmina Mirsk 10.08.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
41. TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami SN i nN wraz z demontażem stacji JGB67408 przy ul. Polnej na działkach nr: 887/3, 888, 874/2, 890, 905 w obrębie 0002 miasto Lwówek Śląski 23.07.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
42. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Budowa oświetlenia drogowego przy budynku mieszkalnym nr 46 w Rakowicach Wielkich na działkach nr: 300/18 i 300/17 w obrębie 0021 Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski 24.10.2018r. - zgłoszenie wycofano
43. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Budowa oświetlenia drogowego przy budynku mieszkalnym nr 46 w Rakowicach Wielkich na działkach nr: 300/18 i 300/17 w obrębie 0021 Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski 21.11.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
44. Gmina Wleń Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki na działkach nr: 124, 126/1, 138/9, 139, 161, 171/1, 171/3, 172/1, 173, 174, 175/2, 176, 179, 182, 183/1, 184/2, 186/1, 187, 190, 198/2, 199/2, 199/4, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 215/1, 217, 219, 220, 221/1, 245/7, 254/1, 254/2, 256, 267/1, 267/2, 267/4, 268, 269, 286/54 w obrębie 0004 Łupki gmina Wleń  18.12.2018r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
45. Gmina Wleń Budowa sieci wodociągowej w ul. Winiogórskiej i Jana Kasprowicza we Wleniu na działkach nr: 220, 227, 228/2, 233/1, 234/4 w obrębie 0002 Wleń 16.01.2019r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
46. Małgorzata i Maciej Grzywna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 347/2, 344, 345 w obrębie Marczów gmina Wleń 07.02.2019r.   nie uzupełniono w  wyznaczonym terminie
47. PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mojesz na działce nr 185 w obrębie 0011 Mojesz gmina Lwówek Śląski 29.04.2019r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
48. Michał Chrostek Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dobudowa wiatrołapu z pomieszczeniem gospodarczym i werandą na działce nr 778 w obrębie 0007 Pasiecznik gmina Lubomierz 31.05.2019r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
49. PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości Dworek i Sobota na działkach nr: 51, 56, 66, 84 w obrębie 0006 Dworek i na działkach nr: 2, 3/2, 105/2 w obrębie 0024 Sobota gmina Lwówek Śląski 03.09.2019r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
50. Szymon Petruch Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 566/17 w obrębie 0002 miasto Gryfów Śląski 01.10.2019r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
51. Jolanta i Andrzej Majewscy Rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na działce nr 75/3 w obrębie Giebułtów gmina Mirsk 20.11.2019r. -  wycofano dnia 04.12.2019r.
52. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

Modernizacja linii napowietrznej nN - kablowanie obwodu z PT-66803 w m. Lwówek Śląski ul. Wojska Polskiego (KZ nr JG/001262/18) na działkach 251, 248, 247, 245, 246, 252, 243/1, 243/2, 256/3, 265, 156/2, 254, 292, 434, 444, 444/273, obr. 0001 Lwówek Śl.; 255, 444/273, 445 obr. 0002 Lwówek Śląski

 

28.11.2019r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
53.

Gmina Mirsk


rozbudowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 361 na działakach nr 209, 340, 297 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk

 

31.01.2020r. -

 

 

54.

 

Gmina Gryfów Śląski 

Budowa kanalizacji sanitarnek i wodociagowej na ul. Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim działka nr 223 jednostka ewidencyjna 0001 Gryfów Śląski

11.02.2020r.    
55. Łukasz Szewczuk

 Zgłoszenie budynku mieszkalnego na działce nr 9/21 obręb 0004 jednostka ewidencyjna  Lwowek Śląski

18.05.2020r. -

-

56. Gmina i Miasto Lwówek Śląski

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze wraz z zbiornikiem wyrównawczym i hydrofornią zamierzenie budowlane do realizacji na działkach jak niżej

1)Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 273/2 

2) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 370

3) Lwówek Śląski - obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 379

4) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 452

5) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 463

6) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0016, Płóczki Dolne/ 466

7)Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 14

8) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 13/19

9) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 15/2

10) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 16

11) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 39

12) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 40

13) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 42

14) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 45

15) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 48

16) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 62/2

17) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 90

18) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 91

19) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 92

20) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 93

21) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 95

22) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 127/5

23) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 128

24) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 129/2

25) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 133

26) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 134 

27) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 139

28) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 140

29) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 142/2

30) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 147

31) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 153

32) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 154

33) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 163

34) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/

35) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 206

36) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 236

37) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 239

38) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 241

39) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 242

40) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 249/2

41) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 254/2

42) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 257

43) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 279

44) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 286/2

45) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 288

46) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 289

47) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 290/1

48) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 290/2

49) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 291

50) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 312

51) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 326

52) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 329

53) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 333/2

54) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 334/1

55) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 345

56) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 385

57) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 386

58) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/

59) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 392

60) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 394

61) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 395

62) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 396

63) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 447/3

64) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 459

65) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 460/1

66) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 466/2

67) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 467

68) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 475

69) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 479

70) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 570

71) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 572

72) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 586

73) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/

74) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 614/1

75) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 614/2

76) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 623/1

77) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 629

78) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 630/3

79) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/

80) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 684

81) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 705

82) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 706

83) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 713

84) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 738

85) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 812/15

86) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 813

87) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 816

88) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/11

89) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/20

90) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/22

91) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/27

92) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/32

93) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/36

94) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0017, Płóczki Górne/ 817/40

95) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 35/2

96) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 44

97) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 45/1

98) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 45/2

99) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 46

100) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/

101) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 126

102) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 142/1

103) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 127

104) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 143/8

105) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 144

106) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 145

107) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 146

108) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 154/2

109) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 154/3

110) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 154/5

111) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 154/7

112) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 165/7

113) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 169

114) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 175

115) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 176

116) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 178/2

117) Lwówek Śląski-obszar wiejski/021203_5.0012, Nagórze/ 180

 03.09.2020r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
57. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

budowa sieci gazowej wraz z przyłączami  - zamierzenie budowlane pod nazwą „Budowa gazociągu ś/c i przyłaczy gazu Mirsk, ul. Wodna 11,13,15,17”.     

sieć gazowa  - działki nr : 549 i 66, obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk 

przyłącza - działki nr : 66, 69,68/1, 68/2 i 68/3 obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk 

 03.09.2020r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
58. PPUH ELEKTROS Sp. z o.o. Sp. Kom. ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami SN i nN na działkach nr 62/11, 62/16, 62/17, 62/15 obręb 0008 Pilchowice jednostka ewidencyjna 021205_5 Wleń

17.09.2020r.  - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
59. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

budowa sieci gazowej wraz z przyłączami  - zamierzenie budowlane pod nazwą „Budowa gazociągu ś/c i przyłaczy gazu Mirsk, Plac Wolności, ul. Kościuszki”.     

sieć gazowa - działki nr: 205 i 204, obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk 

przyłącza - działki nr: 187/13 i 187/12 obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk

 26.10.2020r.    
60. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów rozbudowa sieci gazowej ś/c na działce nr 373 obręb 0003 jednostka ewidencyjna 021204_4 Mirsk 26.10.2020r.    
61. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

budowa sieci gazowej wraz z przyłączami  - zamierzenie budowlane pod nazwą „Budowa gazociągu ś/c i przyłaczy gazu Mirsk, ul. Wodna, ul. Zdrojowa”.     

sieć gazowa - działka nr 80, obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk 

przyłącze - działka nr: 75 obręb 0002 Mirsk jednostka ewidencyjna 021204_4  Mirsk

 17.11.2020r.    

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 6808
19 listopada 2020 09:01 (Marek Majgier) - Zmiana treści zakładki.
17 listopada 2020 12:11 (Marek Majgier) - Zmiana treści zakładki.
28 października 2020 09:12 (Marek Majgier) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany