Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Adres

Al. Wojska Polskiego 25d

59-600 Lwówek Śląski

Telefon

(075) 782 28 23

Fax

(075) 782 28 23

Stanowiska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kontakt

Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim informuje, że od dnia 17 kwietnia 2020r. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zmienił się sposób udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2020r. poz. 695, wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane w brzmieniu:
68) po art. 31zy dodaje się art. 31zy1–31zy10 w brzmieniu:
Art. 31zy1.

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach informuję, że wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziaływującym na obiekt, a wystąpienie takiej okoliczności skutkuje ustawowym obowiązkiem poddania przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpieczeństwa użytkowania ( art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego).

Budżet

Służba Cywilna

tekst alternatywny

Formularze

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia stronom składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2016 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 10130
25 maja 2020 13:41 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
21 kwietnia 2020 11:01 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
21 kwietnia 2020 10:59 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany