Uchwały Rady (2010)

Wybierz rok

Uchwała Nr LIII/37/10 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim - nieważność

Uchwała została uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.II.JK8.0911-44/10 z dnia 16.11.2010r. - rozstrzygnięcie w załączeniu