Stanowiska

Starosta Lwówecki

Wicestarosta Lwówecki

Skarbnik Powiatu

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sekretarz Powiatu

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Geodeta Powiatowy

p.o Geodeta Powiatowy, Kierownik Ośrodka Dokumentacj Geodezyjnej i kartograficznej

Geolog Powiatowy

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawości

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. Kadr/Pełnomocnik OIN

Podinspektor w wydziale Architektury i Budownictwa

Podinspektor ds. Ochrony Gruntów i Rekultywacji

Inspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor ds Rejestracji Pojazdów

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg powiatowych

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Podinspektor w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Inspektor ds.gospodarowania mieniem powiatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Inspektor w Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Inspektor ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Inspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego

inspektor Ochrony Danych Osobowych

specjalista ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Podinspektor w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Referent w wydziale Organizacyjno Prawnym

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Młodszy referent w wydziale Architektury i Budownictwa

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Referent w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Archiwista

Podinspektor w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Młodszy Referent ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kierowca -Konserwator

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 44932
25 marca 2020 11:06 (Łukasz Strzelecki) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor d/s Rejestracji Pojazdów.
25 marca 2020 11:06 (Łukasz Strzelecki) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor w wydziale Rozwiju, Integracji Europejskiej i Promocji.
22 października 2019 12:54 (Łukasz Strzelecki) - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.
Zatrzymaj banner przewijany