Stanowiska

Starosta Lwówecki

Wicestarosta Lwówecki

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

p.o Geodeta Powiatowy, Kierownik Ośrodka Dokumentacj Geodezyjnej i kartograficznej

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawości

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. Kadr/Pełnomocnik OIN

Podinspektor ds. Gospodarki Wodnej i Rybactwa

Podinspektor ds. Ochrony Gruntów i Rekultywacji

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Inspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor ds Rejestracji Pojazdów

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg powiatowych

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Geodeta Powiatowy

Referent w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Kierowca -Konserwator

Inspektor ds.gospodarowania mieniem powiatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Inspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego

sprzątaczka

specjalista ds.zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

inspektor w wydziale Infrastruktury Społecznej

specjalista ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Podinspektor w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Referent w wydziale Organizacyjno Prawnym

Podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geolog Powiatowy

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Podinspektor w Powiatowym centrum Zarządzania Kryzysowego

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Młodszy referent w wydziale Architektury i Budownictwa

Referent w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Podinspektor w wydziale Rozwiju, Integracji Europejskiej i Promocji

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Młodszy referent w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 40187
04 października 2018 12:50 Emilia Lech - Zmiana danych stanowiska: Młodszy referent w wydziale Architektury i Budownictwa.
04 października 2018 12:49 Emilia Lech - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
04 października 2018 12:49 Emilia Lech - Zmiana danych stanowiska: Referent w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.