Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Do zadań wydziału AB należy:
1) Prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego, decyzji i pozwoleń na prace budowlane, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania;
2) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów;
3) Kontrola posiadanych uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie;
4) Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
5) Prowadzenie nadzoru nad inwestycjami Starostwa i Powiatu;
6) Przygotowanie kosztorysów inwestorskich i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa na potrzeby Starostwa.
7) Przygotowywanie uchwał Rady Powiatu I Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału;
8) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Pomoc administracyjna w Wydziale Architektury i Budownictwa

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2011 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 16408
24 maja 2018 12:00 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.
24 maja 2018 11:59 (Łukasz Strzelecki) - Usunięcie stanowiska: Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.
21 września 2017 09:37 (Łukasz Strzelecki) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Zatrzymaj banner przewijany