Przetargi

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 623/2 o pow. 0.1880 ha obręb Płóczki Górne stanowiąca własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Płóczkach Górnych, gmina Lwówek Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 623/2, AM-3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie ruin kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109"

Z uwagi na błędnie podany termin rozstrzygnięcia postępowania pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zielenina terenie ruin kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109." poniżej publikujemy zaproszenie do złozenia oferty z...