Przetargi (2014)

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 30 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W LWÓWKU ŚLĄSKIM ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski www.powiatlwowecki.pl www.bip.powiatlwowecki.pl Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami tel. 75 782 2894 e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lwówek Śląski, dnia 22 września 2014r. Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce...

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych - dwa garaże C w Rakowicach Wielkich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rakowicach Wielkich oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 309/52 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem w działce nr 309/62 o pow. 0,0458 ha określonym na 1/10 niewydzieloną część –...

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 485/16... położonych w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dwa garaże C w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski, dnia 10 czerwca 2014 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone ...

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa.

Lwówek Śląski, dnia 01 kwietnia 2014 roku INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI I . Przetarg został przeprowadzony w dniu 28 marca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 25A (pokój 110) w formie przetargu pisemnego ofertowego. Przetarg został zamknięty...

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiacej kanał Młynówki położonej w Dębowym Gaju będącej własnością Skarbu Państwa

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony pisemny OGŁOSZENIE O II PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Przeździedzy

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZEŹDZIEDZY GMINA WLEŃ POWIAT LWÓWECKI Rodzaj przetargu: Nieograniczony ustny Lwówek Śląski, dnia 20 lutego 2014 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej...

Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/13 o pow. 0,1158 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Przetarg na wykonywanie usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W LWÓWKU ŚLĄSKIM Aleja Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski www.powiatlwowecki.pl www.bip.powiatlwowecki.pl Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami tel. 75 782 2894 e-mail:...