Przetargi (2016)

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 149/2 położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej obiektem gospodarczym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zabudowana obiektem gospodarczym Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.000,00...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedażnieruchomości stanowiacej własnośc Skarbu Państwa - dz. nr 697 obręb Ubocze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA LWÓWECKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Uboczu, gmina Gryfów Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 697, AM-2. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdujacego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla w/w nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt...

Ogłoszenie oprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...