Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Rakowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/37 o pow. 23 m2 wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej na cele zabudowy boksem garażowym, położonej w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/37 o pow. 23 m2wraz z udziałem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot dz. nr 309/38 o pow. 23 m2 położonej w obrębie Rakowice Wielkie wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

Lwówek Śląski, dnia 28 marca 2017 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działa nr 309/37 o pow. 23 m2 połozona w obrebie Rakowice Wielkie wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

Lwówek Śląski, dnia 14 lutego 2017 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej obiektem gospodarczym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego zabudowana obiektem gospodarczym Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych przy ul. Sadowej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15...