Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę budynku prosektorium w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości budynku prosektorium w Lwówku Śląskim o pow. 164,7 m 2 posadowionego na działce nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, z dzierżawą części działki o powierzchni 500...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - budynek prosektorium posadowiony na działce nr 172/8 położonej w obrebie 1 miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150 położona w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z zabudową towarzyszącą

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 150 o pow. 0,2807 ha położonej w obrębie Gryfów Śląski – 3, zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z zabudową towarzyszącą. ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149 położona w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski zabudowanej budynkiem prosektorium wraz z zabudową towarzyszącą

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 149 o pow. 0,2952 ha położonej w obrębie Gryfów Śląski – 3, zabudowanej budynkiem prosektorium wraz z zabudową towarzyszącą. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 150 obr. Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 6 października 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 149 obr. Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 6 października 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 j.t.)), Starosta Lwówecki,...

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OR.21.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Stosownie do art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity D1.U. z 2015 r., poz. 782), Starosta Lwówecki...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/3 o pow. 67 m2 położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 152/3 o pow. 67 m2- obręb Gryfów Śląski – 3 . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działki nr 152/3 o pow. 0,0067 ha położonej w obrębie 3 miasta Gryfów Śląski

Lwówek Śląski, dnia 13 stycznia 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...