Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/9 o pow. 0,1136 ha, położonej w obrębie 4 Lwówka Śląskiego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/9 o pow. 0,1136 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 215/9, obręb Lwówek Śląski 4

Lwówek Śląski, dnia 19 listopada 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/13 o pow. 0,1158 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę prosektoruim w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lolalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla w/w nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę kanału Młynówki w Dębowym Gaju

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony pisemny OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Skarbu Państwa - Kanał Młynówki w Dębowym Gaju

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami), Starosta Lwówecki,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/19, 485/20 położone w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 1 znajdujący sie w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 172/8 obręb Lwówek Śląski 1 zabudowana budynkiem prosektorium

Lwówek Śląski, dnia 13 sierpnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że...