Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych (KD)

Do zadań wydziału KD należy:
1) Rejestracja pojazdów;
2) Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
3) Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie cofniętych uprawnień;
4) Wydawanie uprawnień diagnostom;
5) Wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
6) Wydawanie uprawnień z zakresu szkolenia kierowców;
7) Egzaminowanie osób ubiegających się o udzielenie licencji w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówka;
8) Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
9) Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego nad Zarządem Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
10) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,
11) Kontrola stacji kontroli pojazdów,
12) Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
13) Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
14) Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przez przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe jako działalność pomocnicza w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
15) Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
16) Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
17) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.
18) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

specjalista d/s komunikacji

referent d/s komunikacji

młodszy referent d/s komunikacji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2008 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 43134
16 listopada 2020 14:59 (Łukasz Strzelecki) - Usunięcie stanowiska: specjalista d/s komunikacji.
16 listopada 2020 14:59 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych.
16 listopada 2020 14:59 (Łukasz Strzelecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Z-ca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych.
Zatrzymaj banner przewijany