Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa okna podawczego, projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”

Zaproszenie do złożenia oferty Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. : Dostawa okna podawczego, projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”.

Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego

Zaproszenie do złożenia oferty Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. : Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego

Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach programu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Zaproszenie do złożenia oferty Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. : Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach programu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Zaproszenie do złożenia oferty Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. : Dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kotłowni: Część I: Nad zadaniem pn. „Przebudowa kotłowni olejowej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie wybranych przegród budowlanych w obiektach DPS w Nielestnie, Etapy I i II przebudowy kotłowni. Część II: Nad zadaniem pn: "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kotłowni” : Część I: Nad zadaniem pn. „Przebudowa kotłowni olejowej pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie wybranych przegród budowlanych w obiektach DPS w Nielestnie, Etapy I i II przebudowy kotłowni." Część...

Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”

ZAMAWIAJĄCY POWIAT LWÓWECKI UL. SZPITALNA 4 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLON

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni „Sala Doświadczania Świata” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni „Sala Doświadczania Świata” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Dostawa koparko-ładowarki

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP) - w terminie do dnia 4 sierpnia 2020r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Zatrzymaj banner przewijany