Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont drogi powiatowej nr 2529D Milęcice - Wojciechów o dł. 2,314 km (km 0+000-2+314)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego, na remont drogi powiatowej nr 2529D Milęcice - Wojciechów o dł. 2,314 km (km 0+000-2+314). Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2019r. o godz. 8:45. Oferty...

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu lwóweckiego, w sezonie zimowym 2019/2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie do 30.000 euro, na zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2019/2020, z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - droga wojewódzka nr 297 w miejscowości...

Przygotowanie wyżywienia dla uczestników z Czech oraz zaproszonych uczniów szkół powiatu lwóweckiego 430 posiłków

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: pr

Przewóz i odwóz uczestników czeskich na Festiwal "Dary Lasu"

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: pr

Dostawa piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie do 30.000 euro, na dostawę piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 1 października 2019r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok....

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu...

Dostawa książek

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na dostawę niżej wymienionych książek –

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2019 R.

Lwówek Śląski, dnia 29 sierpnia 2019 r. OR.272.83.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH

Zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu

Lwówek Śląski, dnia 9 września 2019 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski  

Zatrzymaj banner przewijany