Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa i montaż mebli hotelowych i wykonanych na wymiar dla pracowni dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”

POWIAT LWÓWECKI UL. SZPITALNA 4 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem

Lwówek Śląski, dn. 16.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem Szczegółowy opis zamówienia ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĄSTKOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego. Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020r. godz. 9:50.

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Na podstawie § 5 ust.2 Uchwały Nr 264/84/2014r. Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Lwóweckiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim informuje o...

Dostawa wyposażenia do druku sublimacyjnego dla Firmy reklamowej „Gadget" w ZSOZ Lwówek Śląski w związku z realizacją projektu Kompetencje 4.0.

Lwówek Śląski, dnia 5 listopada 2020r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: dostawa wyposażenia do druku sublimacyjnego dla Firmy reklamowej „Gadget" w ZSOZ Lwówek Śląski w związku z realizacją projektu Kompetencje 4.0.

Zatrzymaj banner przewijany