Zarządzenia

Zarządzenie Nr OR.50.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor w wydziale Architektury i Budownictwa

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2017 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kuligowska
Ilość wyświetleń: 156
20 października 2017 09:23 Anna Kuligowska - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_nr_or502017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 09:23 Anna Kuligowska - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or502017_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_i_uch walenia_regulaminu_pracy_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowis ko_podinspektor_w_wydziale_architektury_i_budownictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 09:21 Anna Kuligowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)