Uchwały Rady

Uchwała nr XIX/23/08 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2008 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 791
28 kwietnia 2008 14:32 Magdalena Szymańska - Utworzenie dokumnetu.