Uchwały Zarządu (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 137/125/08 z dnia 07.11.08 w spr.odwołania Dyrektora SPZZOZ w Lwówku Śl.

Uchwała Nr 137/125/2008 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 07 listopada 2008r . w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,...

uchwała Nr 128/111/08 z dn.25.09.08 w spr.upow.P.Ryszarda Brzozowskiego Dyr.SPZZOZ w Lwówku sl. do składania wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu oświadczen woli w imieniu Powiatu Lwów. związanych z realizacją zadania Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Lwówku sl

Uchwała Nr 128/111/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana Ryszarda Brzozowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim do składania wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu Lwóweckiego oświadczeń...

uchwała Nr 99/54/08 z dn.27.05.08 w spr.powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008

Uchwała Nr 99/54/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym...