Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 135/19/2005 z dn.23.02.2005r

Uchwała Nr 135/19/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 lutego 2005r w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz....

uchwała Nr 135/18/2005 zdnia 23.02.2005

Uchwała Nr 135/18/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 23. 02. 2005 r. w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śl. na 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.: Dz....

uchwała Nr 134/17/2005 z dn.15.02.2005r.

Uchwała Nr 134/17/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 29 ust.2 i 3 ustawy...

uchwała Nr 134/16/2005 z dn. 15.02.2005r

UCHWAŁA Nr 134/16/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 133/15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r

Uchwała Nr 133/15/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 116/95/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie...

uchwała Nr 133/14/2005 z dnia 8 lutego 2005r.

Uchwała Nr 133/14/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie i adaptację garaży położonych na działce nr 223/31 obręb IV Lwówek Śląski stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie...

uchwała Nr 133/13/2005 z dnia 8 luty 2005r

Uchwała Nr 133/13/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/03/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy...

Uchwała nr 132/12/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 1.02.2005

UCHWAŁA Nr 132/12/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 126...

uchwała Nr 132/09/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/09/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 luty 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lubomierz”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:...

uchwała Nr 132/08/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/08/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 luty 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lubomierz”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U....