Uchwały Zarządu (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 94/49/2004

Uchwała Nr 94/49/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,...

Uchwała Nr 94/48/2004

Uchwała Nr 94/48/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz....

Uchwała Nr 94/47/2004

Uchwała Nr 94/47/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Lwówek Śląski nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity...

Uchwała nr 86/36/2004

UCHWAŁA Nr 86/36/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała nr 85/33/2004

UCHWAŁA Nr 85/33/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 04 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała Nr 93/46/2004

UCHWAŁA NR 93/46/2004 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Lwóweckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym...

Uchwała Nr 93/44/2004

Uchwała Nr 93/ 44 /04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr 93/43/2004

UCHWAŁA NR 93/43/2004 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zasad ustalania i wysokości wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta...

Uchwała Nr 93/42/2004

Uchwała Nr 93/42/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz...

Uchwała Nr 92/41/2004

UCHWAŁA Nr 92/41/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...