Uchwały Zarządu (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 88/40/2004

UCHWAŁA Nr 88/40/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała Nr 88/38/2004

Uchwała Nr 88/38/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała Nr 88/39/2004

Uchwała Nr 88/39/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach. Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku...

Uchwała nr 88/37/2004

UCHWAŁA Nr 88 /37/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r....

Uchwała nr 85/35/2004

Uchwała Nr 85/35/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących dla potrzeb udzielenia dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001...

Uchwała nr 85/34/2004

Uchwała Nr 85/34/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim roli Partnera Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów...

Uchwała nr 78/20/2004

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lwóweckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2003 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Uchwała nr 82/32/2004

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego Negatywnie opiniuje się przedłożony przez wnioskodawców projekt uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Mirsk nieruchomości zabudowanej położonej w Rębiszowie będącej własnością Powiatu Lwóweckiego.

Uchwała nr 80/23/2004

w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śl. na 2004r.

Uchwała nr 74/18/2004

w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2004 rok.