Uchwały Zarządu (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 70/08/2004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku szkolnym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich

Uchwała nr 69/01/2004

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przy pomocy środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego w 2004 roku

Uchwała nr 69/07/2004

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Strategicznego odpowiedzialnego za organizację czteromiesięcznego cyklu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego rozpoczynających się w lutym 2004 r.

Uchwała nr 69/6/2004

w sprawie przyjęcia programu działania Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na rok 2004.

Uchwała nr 72/13/2004

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok