Uchwały Zarządu (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 152/63/2005 z dnia 19 lipca 2005r.

UCHWAŁA NR 152/63/2005 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118,...

uchwała Nr 152/62/2005 z dnia 19 lipca 2005r.

UCHWAŁA NR 152/62/2005 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118,...

uchwała Nr 152/61/2005 z dnia 19 lipca 2005r.

UCHWAŁA NR 152/61/2005 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118,...

uchwała Nr 152/60/2005r z dnia 19 lipca 2005r

UCHWAŁA NR 152/60/2005 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118,...

uchwała Nr 151/59/2005 z dnia 15 lipca 2005r

Uchwała nr 151/59/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich...

uchwała Nr 148/57/2005 z dnia 21 czerwca 2005

UCHWAŁA Nr 148/57/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 148/56/2005 z dnia 21 czerwca 2005r

Uchwała Nr 148/56/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Lwóweckiego. Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku...

uchwała Nr 143/42 z dnia 31 maja 2005r

U C H W A Ł A Nr 143/42/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami...