Uchwały Zarządu (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 143/41/2005 z dnia 31 maja 2005r

U C H W A Ł A Nr 143/41/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005r w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia monitoringu wdrażania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,...

uchwała Nr 143/40/2005 z dnia 31 maja 2005

UCHWAŁA Nr 143/40/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 143/44/2005 z dnia 31 maja 2005

Uchwała Nr 143/44/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących dla potrzeb udzielenia dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz....

uchwała Nr 142/39/2005 z dnia 24 maja 2005

Uchwała Nr 142/39/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zawarcia umowy o zarządzaniu nieruchomością. Na podstawie art. 32 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia...

uchwała Nr 141/38/2005 z dnia 17 maja 2005r.

Uchwała Nr 141/ 38 /05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego na podstawie pierwszeństwa w nabyciu Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity...

uchwała Nr 141/37/2005 z dnia 17 maja 2005

Uchwała Nr 141/37/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie sprostowania błędów w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za rok 2004 r. Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami)...

uchwała Nr 141/36/2005 z dnia 17 maja 2005r

UCHWAŁA Nr 141/36/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 140/35/2005 z dnia 10 maja 2005r

UCHWAŁA Nr 140/ 35 /05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu dwóch garaży położonych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt...

uchwała Nr 140/34/2005 z dnia 10 maja 2005

Uchwała Nr 140/34/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w części stanowiącej ogólno - użytkowe pomieszczenie gospodarcze w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca...

uchwała Nr 137/31/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr 137/31/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania zarządzania projektu ,,Stypendia drogą do matury” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-Działanie 2.2. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity...