Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 94/55/2004

UCHWAŁA NR 94/55/2004
ZARZĄDU POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 6 lipca 2004r.


w sprawie przekazania środków trwałych


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny następujących środków trwałych stanowiących mienie Powiatu Lwóweckiego, znajdujących się na stanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim zgodnie
z wystąpieniem Caritas Diecezji Legnickiej – Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim
z dnia 22 czerwca 2004 roku oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2004 roku (Nr ZSOiZ 653/2004) dla Caritas Diecezji Legnickiej – Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim, ul Kościelna 29, 59-600 Lwówek Śląski:
1) lodówka na próbki – 1 szt.;
2) maszyna do mięsa typu „Wilk” – 1 szt.;
3) jarzyniarka (obieraczka) typu „Ascobloc” – 1 szt.;
4) maszyna do rozdrabniania jarzyn typu „Wilk” – 1 szt.;
5) taboret gazowy – 1 szt.

§ 2. Przekazanie w formie darowizny środków trwałych, o których mowa w § 1 następuje poprzez:
1) zawarcie umowy darowizny pomiędzy Zarządem Powiatu Lwóweckiego
a obdarowanym;
2) wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Lwóweckiego
(podpis)
Henryk Kulesza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 485
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu