Uchwały Zarządu

uchwała Nr 128/111/08 z dn.25.09.08 w spr.upow.P.Ryszarda Brzozowskiego Dyr.SPZZOZ w Lwówku sl. do składania wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu oświadczen woli w imieniu Powiatu Lwów. związanych z realizacją zadania Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Lwówku sl

Uchwała Nr 128/111/08

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

z dnia 25 września 2008 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Pana Ryszarda Brzozowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim  do składania wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu Lwóweckiego oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lwóweckiego związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim”.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Upoważnia się  Pana Ryszarda Brzozowskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim do prowadzenia
w imieniu Powiatu Lwóweckiego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Lwówku Śląskim”  oraz  do składania  wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu Lwóweckiego oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lwóweckiego związanych z jego realizacją .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący

                                                                             Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

 

                                                                                                  Artur Zych

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2008 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 658
02 października 2008 14:45 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
02 października 2008 14:42 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumentu.