Upoważnienia Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OR.0114-15/2006 upoważnienie do występowania w imieniu inwestora

Lwówek Śląski 2006-04-25 OR.0114-15/2006 UPOWAŻNIENIE do występowania w imieniu inwestora Upoważniam: - Wierę Śnieżko – Nikończuk (DO nr WL 8145031), - Annę Birut (DO nr ABT 511883), - Dorotę Soboń (DO nr AEP 943474), - Sabinę Karaś (DO nr AES 918497), - Andrzeja Szymańskiego (DO nr AAO 181084), - Bogumiła Koladyńskiego...