Stanowiska w sprawach publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 02.06.05r.

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005r. W związku z nieporadnością w zarządzaniu SP ZZOZ prowadzącą do powstania zagrożenia dla pacjentów Rada Powiatu Lwóweckiego występuje do Zarządu Powiatu Lwóweckiego z żądaniem odwołania Dyrektora SPZ ZOZ w Lwówku Śląskim mgr Zbigniewa Brożka z pełnionej...

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 02.06.05r.

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005r. W sprawie: Opinia Rady Powiatu Lwóweckiego dotycząca rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Powiatu Lwóweckiego oraz nie przyjęcia kandydatur zgłaszanych w celu uzupełnienia Zarządu Powiatu przez Starostę Lwóweckiego Henryka Kuleszę. Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala,...