Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

1. Całokształtem działalności Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. 2. Starosta reprezentuje Starostwo jako pracodawca w sprawach z zakresu prawa pracy. 3. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem...

Wyciąg ze Statutu Powiatu Lwóweckiego

Zarząd powiatu. § 60 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i 3 członków zarządu. 3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza rady. 4. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa...