Przedmiot działalności i kompetencje (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg ze Statutu Powiatu Lwóweckiego

Zarząd powiatu. § 60 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i 3 członków zarządu. 3. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza rady. 4. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa...