Przedmiot działalności i kompetencje (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

1. Całokształtem działalności Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. 2. Starosta reprezentuje Starostwo jako pracodawca w sprawach z zakresu prawa pracy. 3. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem...