Konkursy na stanowisko (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku. W punkcie „2. Oferty...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki: 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski. 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych...