Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Lwówek Śląski 10 lipca 2015 r. Konkurs na członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Spółki z o.o z siedzibą w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego pod firmą : Powiatowe...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek: 1. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu, Kamień 22, 59-630 Mirsk 2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach, Łupki 22, 59-610 Wleń 1. Do konkursów może przystąpić osoba,...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku. W punkcie „2. Oferty...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki: 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski. 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych...

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W LWÓWKU ŚLĄSKIM

ZARZĄD POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W LWÓWKU ŚLĄSKIM, ul. H. Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski 1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu...

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W RAKOWICACH WIELKICH

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W RAKOWICACH WIELKICH Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek: 1.Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach. Termin składania ofert upływa: dnia 23 czerwca 2009 r. o godz. 1500 2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu. Termin...

Nabór na: Podinspektora ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE STAROSTY LWÓWECKIEGO O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25A. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale...