Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku

Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. Zarząd...

dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2011r.

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy...

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku

Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. ...

Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu

Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Lwóweckiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego” zgodnie z uchwałą Nr 149/140/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 grudnia 2008 r. N...

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2009

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2009 roku w sferze: Propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji Upowszechniania kultury Promocji i ochrony zdrowia Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku...

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM Ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „ ZAPEWNIENIE DZIECIOM Z TERENU POWIATU LWÓWECKIEGO OPIEKI I WYCHOWANIA W CAŁODOBOWEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO” ZARZĄD POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM Ogłasza konkurs ofert na realizację...

Otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku.

Załącznik do uchwały nr 1354/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. OGŁOSZENIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór podmiotu sektora pozarządowego na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2008 roku. Załącznik do uchwały nr 1354/III/08 Zarządu...