Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.” Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 5 listopada...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl. poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie NEUROLOGII, PSYCHIATRII oraz ORTOPEDII w celu nawiązania współpracy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl. PILNIE poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie NEUROLOGII, PSYCHIATRII oraz ORTOPEDII w celu nawiązania współpracy. Prosimy o kontakt pod nr tel. 757822044 lub osobiście w siedzibie Zespołu przy ul. Szpitalnej 4 we Lwówku Śl. (posiedzenia...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu "Strategii Sudety 2030"

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Powiat Lwówecki, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3),...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia...

Informacja nt. podziału środków finansowych na zadania publiczne Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej lp nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez...

Informacja o kwalifikacji wojskowej w Powiecie Lwóweckim

Zgodnie z zatwierdzonym Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018r. na terenie Województwa Dolnośląskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lwóweckim odbędzie się w dniach od 26 lutego do 12 marca 2018 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lwówku Śląskim będzie: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących...