Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z pkt. VIII Uchwały Nr XVIII/64/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego...

Zatrzymaj banner przewijany