Komunikaty

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych
   ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn. zm.), ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537),
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M. P. Nr 65, poz. 312).
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz.312)

 

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:

Wydział Organizacyjno-Prawny

ul. Al. Wojska Polskiego 25 A

59-600 Lwówek Śląski

 

Godziny pracy Biura:

Od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do godz.15.00

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lwóweckiego z wyjątkiem:

 • rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu odebrania swojej własności muszą określić:

 

 • jaką rzecz (przedmiot) zagubiły, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).
 • wypełnić oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej
 • przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

 

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 3 lat.

 

Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

Bieżący wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

 

 

Lp.

 

Opis rzeczy

 

Data przekazania do biura

 

 

Znalazca

 

1.

 

Radiomagnetofon Samochodowy marki SONY model nr XR-C430RDS.

 

 

04.12.2012r.

 

Komisariat Policji

w Gryfowie Śląskim

2.

Klucze – szt.3

26.11.2013r.

Osoba prywatna

 

3.

 

Telefon komórkowy koloru czarnego

 Marki MOTOROLA Nr IMEI 359812002840093 wraz z parcianym etui koloru czarnego

 

 

22.01.2014r.

 

Komisariat Policji

w Gryfowie Śląskim

 

 

Wzywa się osoby, które rozpoznają swoją rzecz zamieszczoną w powyższym wykazie do ich odbioru
w godzinach pracy urzędu.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2014 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 620
04 lutego 2014 11:00 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)