Komunikaty

Oferta Stowarzyszenia HOMO VIATOR na realizacje zadania publicznego pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób!”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty  w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób! ”

W dniu 19 września 2014 roku do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie HOMO VIATOR na realizacje zadania publicznego  pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób! ”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego oraz na stronie Internetowej www. powiatlwowecki.pl

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie:

-  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,

- droga elektroniczną na adres e-mailowy is@powiatlwowecki.pl

oraz

-listownie na adres:

 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25 A ,

 59-600 Lwówek Śląski

 

do dnia 30 września 2014 roku ( decyduje data wpływu do Urzędu).

 

W załączeniu oferta  

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuję, że do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim nie wpłynęły uwagi do złożonej oferty przez Stowarzyszenie HOMO VIATOR w Gryfowie Śląskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Uratujmy w ciągu roku milion osób! ”. W związku z powyższym Zarząd uznaje celowość realizacji zadania i zleca jego wykonanie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 588
08 października 2014 14:23 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2014 13:15 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [informacja_o_ofercie__stowarzyszenia_homo_viator.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2014 13:15 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)