Komunikaty

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur
na członków Komisji Konkursowej
(na podstawie uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019).

Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.– prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia  24 listopada 2016 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 351
10 listopada 2016 15:02 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [ogloszenie_komisja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 15:01 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)