Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż pługa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego: PŁUGA ODŚNIEŻNEGO ML-51A. Cena wywoławcza 12.300 zł. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 - w terminie do dnia 30 października 2018r. do godz. 8:45.

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym 2018/2019, z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - droga wojewódzka nr 297 w m.Wojciechów, CZĘŚĆ 2 - droga...

Transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km w roku 2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km w roku 2019. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert...

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na usuwanie pojazdów z dróg połozonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat...

Dostawa piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę (sprzedaż) piasku płukanego 0-2, w ilości 10.000 ton (bez transportu). Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert upływa w dniu...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton, na sezon 2018/2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton, na sezon zimowy 2018/2019. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania...