Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj". Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub...

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 21 luty 2018r. OR.272.12.2018.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 14 luty 2018r. OR.272.12.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia...

Dostawa barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na "Dostawę barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.". Termin wykonania zamówienia - 21 dni. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany dokumentacji projektowej

Lwówek Śląski, dnia 2 luty 2018r. OR.272.8.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. III....

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej część A, B i C wraz z wymaganymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizacji zadania pn. Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ wLwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 25 stycznia 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 NIP: 616-14-10-172 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej...