Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie: Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 150 obr. Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 6 października 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 149 obr. Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 6 października 2015 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została...