Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia szkolnej pracowni leśnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr LS Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. rejestrator leśniczego z oprogramowaniem kompl. 1 2017-12-15 Lwówek Śląski 2....

Dostawa używanego samochodu ciężarowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego - wywrotka. Pojazd o DMC 18 t; sprawny technicznie; rok produkcji nie starszy niż 2000 rok; przebieg do 180 000 km; z czołownicą i pługiem. Więcej szczegółów w załączonej SIWZ. Uwaga zmiana parametrów....

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r.– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U....

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Remont toalety ZPEW

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Remont toalety ZPEW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

Wykonanie i montaż okien w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Powiat Lwówecki: Wykonanie i montaż okien w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2017r. OR.272.120.2017 Zaproszenie do składania ofert na „zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego” I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone...

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na usuwanie pojazdów w trybie art.130a Prawa o ruchu drogowym, z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym. Planowane ilości: - rowery lub motorowery - do 2 szt. - motocykle - do 2 szt. -...