Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju napędowego w ilości 10.000 litrów

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postepowanie o wartości do 30.000 euro na dostawę oleju napędowego w ilości 10.000 ltrów. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert do dnia 08.11.2016r. do godz. 8:45, w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2. Publiczne...

Postępowanie do 30.000 euro na I etap remontu muru oporowego w Uboczu - ogłoszenie II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postepowanie o wartości do 30.000 euro na wykonanie I etapu remontu muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2298D w m.Ubocze. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert do dnia 03.11.2016r. do godz. 9:00, w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4,...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdujacego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla w/w nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie: Remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich

Błąd pisarski: W SIWZ na stronie 17, rozdział XVI, ust 4 ostatnie zdanie powinno brzmieć: "Oferty w kórych zostanie wskazany okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzymają 40 punktów" Zdanie to odnosi się do wzoru wg którego wylicza się ilość punktów. Za kryterium okres gwarancji mozna uzyskać max 40 punktów....

Postępowanie do 30.000 euro na I etap remontu muru oporowego w Uboczu

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postepowanie o wartości do 30.000 euro na wykonanie I etapu remontu muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2298D w m.Ubocze. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert do dnia 25.10.2016r. do godz. 9:00, w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4,...

Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2509D Bełczyna - gr.powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przeatrg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2509D Bełczyna - granica powiatu o dł. 1,56 km (km 14+940-16+500) [intensywne opady deszczu i powódź 2012r.]. Zainteresowane podpioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 17.10.2016r. do godz. 8:45. Oferty należy...