Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Lwówku Śl. Zapytanie ofertowe - Oczyszczenie cokołu kamiennego budynku ( piaskowiec ) przy ul. Jana Pawła II 19 w Lwówku Śląskim.

Uwaga: Termin złozenia oferty 30.09.2016 godz. 12.00 w Sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śl.

przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie: Remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich

UWAGA: W dniu 07.10.2016 zamieszczono uzupełnieny przedmiar zm 2. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: Oferte należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2016r. do godziny 13.00 Otwarcie ofert nasapi o godzinie 13.30 Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu oświadczenie składane przez...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 149/2 o pow. 0,2152 ha położona w obrębie 3 Gryfowa Śląskiego Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt...

Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną

Lwówek Śląski, dnia 8 września 2016 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną. Zadanie obejmuje komplet działań niezbędnych...

zabezpieczenie imprezy plenerowej

Lwówek Śląski, dnia 8 września 2016 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu, który odbędzie się 24.09.2016 roku, zgodnie z...