Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykonanie zaprojektowanie i druk plakatów format B2 full kolor, papier kreda 170g/m2 - 130 szt.

Lwówek Śląski, dnia 7 sierpnia 2012 roku Powiat Lwówecki al. Wojska Polskiego 25a 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie, zaprojektowanie i druk plakatów format B2 full kolor, papier kreda 170g/m2 a) na przejazd rowerowy po pętli...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. dz. nr 146/13 i 146/14 połozonych w obrębie Rakowice Wielkie

Lwówek Śląski, dnia 25.07.2012 r. Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr...

Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2298D w m.Ubocze w km 10+282.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie do 14 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Szpitalnej nr 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel. /faks 75-644-28-72 tel. 75-782-26-10 e-mail zdplwowek@rcs.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - budynek prosektorium w Gryfowie Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 20 lipca 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/11 o pow. 343 m2 położonej w obrębie Kotliska

Lwówek Śląski, dnia 11 lipca 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...