Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

dostawa materiałów biurowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: dostawa materiałów biurowych na potrzeby biura projektu „Lepsza edukacja- lepsza przyszłość!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2 1. Zamawiający: Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego sie w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla...

Przetarg ustny ograniczony na dzierzawę prosektorium w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłaszenie Starosty Lwóweckiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Powiatu Lwóweckiego

Starosta Lwówecki Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Powiatu Lwóweckiego 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, Tel. 75 782 36 50, Faks 75 782 36 50, email:or@powiatlwowecki.pl,...

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie 3 szt. tabli informacyjnych, 3 szt. tablic pamiątkowych i 9 szt. nalepek na samochody

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 20.03.2012r. W związku z realizacja projektu pt: „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego” w ramach Działania nr 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem...

zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 15.03.2012r. W związku z realizacja projektu pt: PROJEKTU: „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI podziałanie 9.1.2 –...

Przetarg na dzierżawę kanału Młynówki w Dębowym Gaju

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony ustny OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA...