Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 364

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 19+300-20+100 wraz z przebudową zatok postojowych oraz w km 26+200-26+800. Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2016 o godz. 8:45. Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro...

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania (części): część 1 - MIRSK I część 2 - MIRSK II część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI część 4 - LUBOMIERZ część 5 -...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 149/2 o pow. 0,2152 ha Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 19 lipca 2016 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 149/1 o pow. 0,0800 ha Gryfów Śląski 3

Lwówek Śląski, dnia 19 lipca 2016 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona ...

wykonanie analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe - w zakresie pkt 8 ( 8.1, 8.2, 8.3 ) załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020.

Lwówek Śląski, dnia 20 lipca 2016 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: wykonanie analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia...

Remont drogi powiatowej nr 2527D Żerkowice - Skała - Gaszów o dł. 2,674 km (km 1+386-4+060)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont drogi powiatowej nr 2527D Żerkowice - Skała - Gaszów o dł. 2,674 km (km 1+386 - 4+060) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.]. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523D Maciejowiec - Pokrzywnik o dł. 1,352 km (km 0+000-1+352)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2523D Maciejowiec - Pokrzywnik o dł. 1,352 km (km 0+000-1+352) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.]". Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku...