Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 24.02.2012r. W związku z planowanym przygotowaniem projektu, w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu 3 „Priorytecie 3. Działanie: 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Powiat Lwówecki ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa - kanał Młynówki w Dębowym Gaju

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony – 20 lat Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami), Starosta...

Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lwówek Śląski, dnia 11 stycznia 2012 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA WEDŁUG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA r. w Lp. Nr działki Obręb geodezyjny Pow....