Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na realizacji w 2016 programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

UWAGA: "Zmiana zapytania ofertowego z dnia 14 czerwca 2016r. dotyczącego złożenia oferty na Realizację w 2016r. programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało zmienione z uwagi na to, iż zawierało ono niewłaściwe zapisy. W celu zachowania konkurencyjności,...

Wykonanie dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 364 w km 19+300-20+100 oraz w km 26+200-26+800. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląski, ul.Szpitalna...

Sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES BENZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES BENZ 1955 AK, nr rej. DLW N847, rok. prod. 1991. Cena wywoławcza 45.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.500 zł. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie ZDP w...