Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 309/38 o pow.23 m2 położona w Rakowicach Wielkich wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej na cele zabudowy boksem garażowym, położonej w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/38 o pow. 23 m2wraz z udziałem...

Remont drogi powiatowej nr 2280D w miejscowości Ustronie

Zarząd Dróg Powiatowtowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2280D w m.Ustronie o dł. 1,1 km (km 0+000 - 1+100). Termin składania ofert upływa w dniu 1 czerwca 2017r. o godz. 8:45. Miejsce składania ofert - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro,...

Wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 17.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Przegląd mostów w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie...

Przegląd dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia łącznie. Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017r. o godz. 8:45. Publiczne otwarcie ofert w siedzibie zamwiającego...

Wymiana pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 10.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek na odcinku o dł. 0,47 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski ogłasza przetarg niograniczony na remont drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz - Popielówek na odcinku o dł. 0,47 km. Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2017r. o godz.8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600...